Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

Camelia Brand tuyệt đối bảo vệ thông tin danh tính của khách hàng và hoàn toàn chấp hành Nghị định Chính phủ về Bảo mật 52/2013/NĐ-CP. 


1. Thu thập thông tin cá nhân

Khi quý khách đến thăm Camelia.vn, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động lưu trữ thông tin mà trình duyệt của quý khách gửi đến. Những thông tin này bao gồm: 

 • Địa chỉ IP của quý khách
 • Loại trình duyệt
 • Các trang website mà quý khách đã ghé thăm trước đó
 • Những trang mục trong Camelia.vn mà quý khách ghé thăm
 • Khoảng thời gian quý khách giành ra đã xem những trang mục đó, sản phẩm, tìm kiếm thông tin trên trang web, thời gian và ngày tháng truy cập, và các số liệu thống kê khác.

Các thông tin đó được thu thập cho mục đích phân tích và đánh giá để góp phần cải thiện trang web, dịch vụ, và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Những dữ liệu đó sẽ không có liên quan gì đến các thông tin cá nhân khác.

Khi quý khách mua hàng tại Camelia, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: 

 • Tên
 • Địa chỉ giao hàng
 • Địa chỉ Email
 • Số điện thoại di động

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Giao hàng quý khách đã mua tại Camelia
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
 • Xử lý đơn đặt hàng 

Khi quý khách đăng ký nhận thông tin trên trang web Camelia.vn chúng tôi cũng sẽ sử dụng email của quý khách để gửi thông tin mới nhất về các chương trình, sản phẩm. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo.

 

2. Bảo mật thông tin cá nhân

Camelia Brand không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Camelia Brand đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách: 

 • Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.
 • Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại Camelia Brand. Chúng tôi cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.


3. Thay đổi của Chính sách bảo mật

Camelia Brand có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định bảo mật. Bất kỳ thay đổi nào về chính sách này đều được công bố trên trang chủ website của chúng tôi.
Nếu quý khách có bất kỳ yêu cầu hay thắc mắc nào hoặc không hài lòng về sản phẩm/dịch vụ của Camelia, hãy liên hệ với chúng tôi tại thecameliavn@gmail.com hoặc 0909140170.